นี่คือรายการของ เว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด CPC หรือ ราคาต่อคลิก เป็นตัวแปรสำคัญในการโฆษณาออนไลน์ที่บ่งบอกถึงต้นทุนที่ผู้ลงโฆษณาแบกรับเพื่อให้ได้คลิกเดียว CPM หรือ ต้นทุนต่อพัน เป็นอีกหนึ่งคำย่อที่ได้รับความนิยมในการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาใช้จ่ายเพื่อให้ได้ การแสดงผลหนึ่งพันครั้ง โดยทั่วไป CPC ใช้ใน การโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหา ในขณะที่ CPM ใช้สำหรับ โฆษณาแบบดิสเพลย์ เช่น โฆษณาแบนเนอร์ ในการคำนวณค่า CPC และ CPM ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์เหล่านี้

ผ่านเว็บไซต์ส่วนใหญ่เหล่านี้ ผู้ใช้สามารถคำนวณทั้งค่า CPC และ CPM แม้ว่าบางเว็บไซต์สามารถคำนวณ CPM หรือ CPC ได้ ในการคำนวณ CPC เว็บไซต์เหล่านี้ต้องการ ค่าใช้จ่ายโฆษณา และ จำนวนคลิกโดยประมาณ ในการคำนวณ CPM เว็บไซต์เหล่านี้ต้องมีค่า ค่าโฆษณา และ จำนวนการแสดงผล นอกจากนี้ เว็บไซต์เหล่านี้ยังมีเครื่องมือในการคำนวณอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ต้นทุนแคมเปญ จำนวนคลิก ฯลฯ เว็บไซต์เหล่านี้ยังอธิบายว่า CPC และ CPM คืออะไร และเน้นสูตรที่พวกเขาใช้ดำเนินการ การคำนวณ

เว็บไซต์เหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องคำนวณและเครื่องมือออนไลน์เพิ่มเติม เช่น ROI, การเสนอราคา, เครื่องคำนวณโฆษณา, เครื่องคำนวณคณิตศาสตร์ และอื่นๆ ดูรายการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้

รายการโปรดของฉัน เว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์:

omnicalculator.com  เป็นเว็บไซต์โปรดของฉัน เนื่องจากสามารถคำนวณทั้งค่า CPC และ CPM นอกจากนี้ยังแสดงและอธิบายสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า CPM และ CPC

คุณยังสามารถตรวจสอบรายชื่อเว็บไซต์ Online Mailto Link Generator, Online Burpee Calorie Calculator และ Online Strain Calculator ที่ดีที่สุดได้ฟรี

ตารางเปรียบเทียบ:

omnicalculator.com

omnicalculator.com เป็นเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี การใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถคำนวณ CPC และ CPM ตาม จำนวนคลิก การแสดงผล และ งบประมาณการโฆษณา นอกจากนี้ยังอธิบายขั้นตอนการคำนวณ CPC และ CPM พร้อมตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมีสูตรคำนวณค่า CPC และ CPM อีกด้วย

เครื่องคำนวณนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้คำนวณ อัตราการคลิกผ่าน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ จำนวนการแสดงผลค่า ตอนนี้ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ omnicalculator.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้และเลือกเครื่องคำนวณ CPC และ CPM หลังจากนั้น ให้ป้อนค่าโฆษณาทั้งหมด จำนวนคลิก และจำนวนการแสดงผล ตามค่าที่ส่งมา เครื่องคำนวณนี้จะเริ่มการคำนวณโดยอัตโนมัติและแสดงค่า CPC และ CPM

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยังได้รับเครื่องคิดเลขเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ กีฬา นิเวศวิทยา การก่อสร้าง เคมี และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุดเว็บหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้คำนวณงบประมาณการโฆษณาและจำนวนการแสดงผลได้ด้วย

<ตาราง > ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณได้ทั้งค่า CPM และ CPC สามารถคำนวณงบประมาณโฆษณา จำนวนการแสดงผล และค่า CTR แสดงตัวอย่างและสูตรการคำนวณ CPM และ CPC

convertcalculator.com

convertcalculator.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคิดเลข CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี เว็บไซต์นี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างเครื่องคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับเว็บไซต์และหน้าเว็บประเภทต่างๆ แม้ว่าจะมีเครื่องคำนวณ CPC, PCM และ CTR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ในการดำเนินการ CPC ผู้ใช้ต้องป้อนค่าสองค่า ได้แก่ จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ไป และ จำนวนคลิกที่วัดได้ทั้งหมด ในกรณีของการคำนวณ CPM ผู้ใช้ต้องป้อน จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ไป และ จำนวนการแสดงผลที่วัดได้ หลังจากการคำนวณ ผู้ใช้สามารถดูค่า CPC และ CPM เป็น USD ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีการคำนวณ CPC และ CPM ทางออนไลน์โดยใช้ convertercalculator.com:

เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเข้าถึงโมดูลเครื่องคิดเลข CPC, CPM และ CTR จากนั้น ใช้เครื่องคิดเลขทีละเครื่อง และป้อนค่าที่ต้องการ เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวนการแสดงผล จำนวนคลิก ฯลฯ สุดท้าย ดูค่า CPC และ CPM ที่คำนวณได้

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น ROI, การเสนอราคา, เทมเพลตเครื่องคิดเลข, เครื่องมือกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ที่เรียบง่ายอีกเว็บหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถคำนวณค่า CPC, CPM และ CTR ได้

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณ CPM, CPC , และค่า CTR มีเครื่องมือสำหรับสร้างเครื่องคำนวณแบบกำหนดเอง แสดงสูตรการคำนวณ CPC

theonlineadvertisingguide.com

theonlineadvertisingguide.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่ผู้ใช้สามารถคำนวณค่า CPC และ CPM ในขณะที่คำนึงถึงแชนเนล (ดิสเพลย์ การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย โซเชียลแบบชำระเงิน ฯลฯ) และประเภทอุตสาหกรรม เว็บไซต์นี้ยังมีสูตรการคำนวณ CPC และ CPM ที่ใช้ในการคำนวณอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสองสามตัวอย่างที่เน้นการคำนวณ CPC และ CPM ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ theonlineadvertisingguide.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้และไปที่ส่วนเครื่องคำนวณ CPC ตอนนี้ ให้ระบุช่อง ประเภทอุตสาหกรรม และชื่อประเทศ ถัดไป ป้อนค่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ จำนวนคลิก ถัดไป คลิกที่ปุ่ม ส่ง เพื่อดูค่า CPC ในทำนองเดียวกัน ไปที่หน้าเครื่องคำนวณ CPM และป้อนค่าที่ต้องการเพื่อค้นหาค่า CPM

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังครอบคลุมหัวข้อและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์และดิจิทัล เช่น คำแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเปรียบเทียบ เครื่องคิดเลขโฆษณา บล็อกฝึกล่วงหน้า ฯลฯ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์แบบง่ายๆ อีกเครื่องหนึ่งที่สามารถใช้ในการคำนวณค่าโฆษณาและจำนวนคลิกได้ด้วย

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณได้ทั้งค่า CPM และ CPC มีเครื่องคำนวณ CPC และ CPM สองเครื่อง แยกหน้า แสดงสูตรและตัวอย่างการคำนวณ CPC และ CPM

miniwebtool.com

miniwebtool.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี เว็บไซต์นี้มีเครื่องคำนวณออนไลน์หลายเครื่อง ซึ่งบางเครื่องเป็น CPM, CTR และ CPC ซึ่งแตกต่างจากเครื่องคำนวณ CPC และ CPM อื่นๆ ที่คล้ายกันตรงที่ต้องใช้ค่า CTR และ CPC ในการคำนวณ CPM ในทางกลับกัน ต้องใช้ค่า CTR และ CPM ในการคำนวณค่า CPC การคำนวณทั้งหมดจะทำใน ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังแสดงสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า CPM และ CPC ตอนนี้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ miniwebtool.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้โดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ หลังจากนั้น ให้ป้อนค่า CPM และ CTR แล้วกด Enter เพื่อดูค่า CPC ที่คำนวณ ในทำนองเดียวกัน ให้ป้อนค่า CPC และ CTR แล้วคลิกที่ปุ่มคำนวณเพื่อดูค่า CPM

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะได้รับเครื่องคำนวณทางการเงิน เครื่องคำนวณคณิตศาสตร์ เครื่องคำนวณกีฬา และเครื่องคำนวณสุขภาพและฟิตเนสหลายรายการ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นหนึ่งในเครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์แบบง่ายๆ ที่สามารถคำนวณค่า CTR ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณ CPM, CTR และ CPC ค่า แสดงโฆษณาหลายรายการ ให้สูตรการคำนวณ CPC และ CPM

adtagmacros.com

adtagmacros.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี เว็บไซต์นี้นำเสนอเครื่องมือโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมากมาย รวมถึงเครื่องคำนวณ CPC และ CPM เครื่องคำนวณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนสำหรับผู้ลงโฆษณา, CTR, eCPM, งบประมาณรวม ฯลฯ นอกจากนี้ยังอธิบายคำศัพท์การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น CPC, CPM, CTR เป็นต้น ตอนนี้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ adtagmacros.com:

เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ หลังจากนั้น ให้ป้อนจำนวนการแสดงผลและค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาเพื่อหาค่า CPM ในทำนองเดียวกัน ให้ป้อนจำนวนคลิกและค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาเพื่อคำนวณค่า CPC สุดท้ายคัดลอกผลลัพธ์สุดท้าย

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น เครื่องทดสอบแท็ก VAST, เครื่องสร้างแท็ก DFP, เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์การโฆษณา, เครื่องมือแสดงตัวอย่างโฆษณา และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ที่มีความสามารถอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถคำนวณพารามิเตอร์การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ได้

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณ CPM, CTR, CPC, CPI ฯลฯ ค่า แสดงโฆษณาหลายรายการ ให้สูตรการคำนวณ CPC และ CPM

calculatorbag.com

calculatorbag.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคิดเลข CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี เว็บไซต์นี้มาพร้อมกับเครื่องคำนวณ CPC และ CPM แบบรวมที่ใช้จำนวนการแสดงผล จำนวนคลิก และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการคำนวณค่า CPC และ CPM นอกจากนี้ยังคำนวณค่า CTR โดยใช้ชุดค่าอินพุตเดียวกัน เพื่อช่วยผู้ใช้ แสดงขั้นตอนการคำนวณ CPC และ CPM พร้อมกับสูตรที่ใช้ในการคำนวณ ตอนนี้ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ calculatorbag.com:

ไปที่เว็บไซต์นี้โดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ หลังจากนั้น ให้ป้อนจำนวนการแสดงผล จำนวนคลิก และมูลค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้น เริ่มการคำนวณเพื่อดูค่า CPR, CMP และ CTR

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังมีเครื่องคำนวณทางการเงินออนไลน์เพิ่มเติม เช่น เครื่องคำนวณ EBIT เครื่องคำนวณค่าคอมมิชชัน เครื่องคำนวณอัตราสูงสุด เครื่องคำนวณอัตราส่วนปัจจุบัน และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ที่ดีอีกเว็บหนึ่งที่ใครๆ ก็ใช้ได้โดยไม่ยุ่งยาก

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณค่า CPM, CTR และ CPC ได้ สูตรการคำนวณ CPC และ CPM

adpushup.com

adpushup.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี ผ่านเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถคำนวณต้นทุนต่อมูลค่าคลิกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ต้นทุนโฆษณาทั้งหมดและจำนวนคลิกที่คาดไว้ นอกจากนี้ยังอธิบายว่า CPC คืออะไร ขั้นตอนการคำนวณ CPC และสูตรการคำนวณ CPC แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติการคำนวณ CPM ตอนนี้ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ adpushup.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้และเข้าถึงเครื่องคำนวณ CPC หลังจากนั้น ให้ป้อนงบประมาณโฆษณา และจำนวนคลิกที่คาดหวัง ถัดไป คลิกที่ปุ่ม คำนวณ เพื่อเริ่มกระบวนการคำนวณ

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังมาพร้อมกับโฆษณาหลายรายการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น การกู้คืนบล็อกโฆษณา การเสนอราคาส่วนหัว ผู้ชมกลุ่มแรก การเหลือบ และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC ออนไลน์แบบง่ายๆ ที่อธิบายว่า CPC คืออะไร และแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง CPC และ CPM

ข้อดี ข้อเสีย คำนวณ CPC คำนวณไม่ได้ CPM อธิบายว่า CPC คืออะไร และแสดงสูตรการคำนวณ CPC

prepostseo.com

prepostseo.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC ออนไลน์ฟรี ผ่านเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถคำนวณค่า CPC ค่าโฆษณา และจำนวนคลิก นอกจากนี้ยังอธิบายว่า CPC คืออะไร และเน้นความแตกต่างระหว่าง CPC, CPM และ CPA เพื่อช่วยผู้ใช้ นอกจากนี้ยังแสดงสูตรการคำนวณ CPC ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คล้ายกันส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องคำนวณ CPM ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

วิธีคำนวณ CPC ออนไลน์โดยใช้ prepostseo.com:

ไปที่เว็บไซต์นี้และเปิดเครื่องคำนวณ CPC หลังจากนั้น เลือกตัวเลือก CPC จากเมนู เลือกเพื่อคำนวณ จากนั้น ป้อนค่าโฆษณาและจำนวนคลิก สุดท้าย คลิกที่ปุ่ม คำนวณ เพื่อดูค่า CPC ที่คำนวณ

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้มีเครื่องมือออนไลน์ที่มีประโยชน์มากมาย เช่น เครื่องคำนวณ Adsense, เครื่องคำนวณค่าธรรมเนียม Paypal, เครื่องคำนวณ CPM, เครื่องตรวจสอบ DA, เครื่องตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC ออนไลน์ที่มีความสามารถ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาต้นทุนต่อคลิกที่คาดหวังตามงบประมาณและจำนวนคลิกที่คาดหวัง

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณ CPC ไม่สามารถคำนวณ CPM ได้ อธิบายว่า CPC คืออะไร และแสดงสูตรการคำนวณ CPC เน้นความแตกต่างระหว่าง CPC, CPM และ CPA

searchenginereports.net

searchenginereports.net เป็นเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPM ออนไลน์ฟรี เว็บไซต์นี้มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเสิร์ชเอ็นจิ้นหลายตัว หนึ่งในนั้นคือเครื่องคำนวณ CPM เครื่องคำนวณนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประมาณค่าคลิกต่อไมล์ (พัน) โดยใช้ ต้นทุนแคมเปญ และ จำนวนการแสดงโฆษณา นอกจากนี้ยังมีทั้งสูตรการคำนวณ CPM และขั้นตอนการคำนวณอีกด้วย แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือคำนวณ CPC

 ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อคำนวณ CPM ออนไลน์โดยใช้ searchenginereports.net:

เปิดเว็บไซต์นี้และเข้าถึงเครื่องคำนวณ CPM หลังจากนั้น ให้ป้อนค่าต้นทุนแคมเปญและค่าการแสดงโฆษณาในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ถัดไป คลิกที่ปุ่ม คำนวณ CPM เพื่อเริ่มกระบวนการคำนวณ

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยังได้รับเครื่องมือออนไลน์ที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น เครื่องคำนวณอายุ เครื่องคำนวณมาร์จิ้น เครื่องคำนวณความน่าจะเป็น เครื่องคำนวณภาษีขาย เครื่องคำนวณส่วนลด และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPM ออนไลน์ที่ดีอีกเว็บหนึ่งที่ใครก็สามารถใช้งานได้สะดวก

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณ CPM ไม่สามารถคำนวณ CPC ได้ อธิบายเครื่องคำนวณ CPM และแสดงการคำนวณ CPM สูตร

eonads.com

eonads.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPM ออนไลน์ฟรี เว็บไซต์นี้ยังอธิบายว่า CPM คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้ลงโฆษณา นอกจาก CPM แล้ว ยังสามารถใช้คำนวณต้นทุนแคมเปญและจำนวนการแสดงผลได้อีกด้วย การคำนวณ CPM ต้องใช้พารามิเตอร์อินพุตสองตัว ได้แก่ งบประมาณแคมเปญและจำนวนการแสดงผลที่คาดไว้ แม้ว่าจะมีข้อเสียเปรียบหลักประการหนึ่ง เช่น การไม่มีเครื่องคำนวณ CPC ตอนนี้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPM ออนไลน์โดยใช้ eonads.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้โดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ หลังจากนั้น เลือกเครื่องคำนวณ CPM และป้อนค่าที่ต้องการ ถัดไป คลิกที่ปุ่ม แสดงผล เพื่อดูค่า CPM

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

เครื่องมือที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่เว็บไซต์นี้มีให้ ได้แก่ การเข้าชม Ww, การตลาดบนโซเชียลมีเดีย, แคมเปญแบบจ่ายต่อคลิก, การดึงดูดผู้เข้าชม และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPM ออนไลน์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งรองรับการคำนวณต้นทุนแคมเปญและการแสดงผลด้วย

<ตาราง> ข้อดี ข้อเสีย คำนวณ CPM คำนวณไม่ได้ CPC อธิบายว่าคืออะไร CPM

ecalculator.co

ecalculator.co เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคิดเลข CPC และ CPM ฟรี การใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถคำนวณ จำนวนคลิก จำนวนการแสดงผล และ ต้นทุนแคมเปญ แม้ว่าเครื่องคำนวณ CPC และ CPM จะแสดงอยู่ในหน้าเว็บแยกกัน นอกจากนี้ยังแสดงสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า CPM และ CPC นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่อธิบายว่าเครื่องคำนวณ CPC และ CPM คืออะไร วัตถุประสงค์ของเครื่องคำนวณเหล่านี้ คุณลักษณะของเครื่องคำนวณ CPC และ CPM เป็นต้น ตอนนี้ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPC ออนไลน์โดยใช้ ecalculator.co:

เริ่มเว็บไซต์นี้และเข้าถึงเครื่องคำนวณ CPC และ CPM ตอนนี้ ป้อนค่าต้นทุน การแสดงผล และค่าคลิก ถัดไป คลิกปุ่ม คำนวณ เพื่อดูค่า CPC และ CPM ที่คำนวณได้

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังมาพร้อมกับเครื่องคำนวณออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคำนวณส่วนลด เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ เครื่องคำนวณค่าเสื่อมราคา และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ที่มีความสามารถซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อคำนวณทั้งค่า CPC และ CPM ได้

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณทั้ง CPM และ CPC ค่า เครื่องคำนวณ CPC และ CPM แสดงอยู่ในสองหน้าที่แยกจากกัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องคำนวณที่เกี่ยวข้องหลายรายการ

clickfunnels.com

clickfunnels.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี ผ่านเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถคำนวณ มูลค่าคลิกต่อพันได้อย่างรวดเร็ว ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ต้องป้อนงบประมาณแคมเปญที่ทราบและจำนวนการแสดงโฆษณาที่คาดไว้ นอกจากนี้ยังอธิบายว่า CPM คืออะไร และแสดงสูตรการคำนวณ CPM พร้อมตัวอย่าง นอกจากนี้ยังเน้นความแตกต่างหลักระหว่างค่า CPM, CPA และ CPC แม้ว่าจะไม่มีเครื่องคำนวณ CPC ตอนนี้ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPM ออนไลน์โดยใช้ clickfunnels.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้โดยใช้ลิงก์ที่ให้มา หลังจากนั้น เลือกเครื่องคำนวณ CPM และป้อนค่าใช้จ่ายของแคมเปญและจำนวนการแสดงผล ตอนนี้ คลิกที่ปุ่มคำนวณ CPM เพื่อเริ่มกระบวนการคำนวณ สุดท้าย ดูและคัดลอกค่าอัตรา CPM

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังมีเครื่องมือทางธุรกิจเพิ่มเติม เช่น Image Compressor, QR Code Generator, เครื่องคำนวณภาษีขาย, เพิ่มปุ่มเล่น ฯลฯ

ข้อคิดสุดท้าย:

มันคือ เว็บไซต์เครื่องคิดเลข CPM ออนไลน์อย่างง่ายอีกเว็บหนึ่งที่แสดงความแตกต่างของสูตรการคำนวณ CPM ระหว่าง CPM, CPC และ CPA

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณค่า CPM ไม่สามารถคำนวณค่า CPC แสดงสูตรการคำนวณ CPM พร้อมตัวอย่าง

smallseotools.com

smallseotools.com เป็นเว็บไซต์เครื่องมือ SEO ฟรีที่สามารถใช้ในการคำนวณค่า CPM เช่นเดียวกับเครื่องคำนวณ CPM อื่นๆ ต้องใช้ต้นทุนแคมเปญและจำนวนการแสดงโฆษณา นอกจาก CPM แล้ว ยังสามารถคำนวณต้นทุนแคมเปญและค่าการแสดงโฆษณาได้อีกด้วย เพื่อช่วยผู้ใช้ นอกจากนี้ยังแสดงขั้นตอนการคำนวณ CPM พร้อมกับคำอธิบายของสูตรการคำนวณ CPM ตอนนี้ ตรวจสอบขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPM ออนไลน์โดยใช้ smallseotools.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้และเปิดเครื่องคำนวณ CPM หลังจากนั้น ให้ป้อนค่าต้นทุนแคมเปญและค่าการแสดงโฆษณา ถัดไป คลิกปุ่ม คำนวณ CPM เพื่อดู CPM ที่คำนวณเป็นดอลลาร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยังได้รับเครื่องมือออนไลน์เพิ่มเติม เช่น Article Rewriter, Word Counter, Spell Checker, MD5 generator และอื่นๆ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นอีกเว็บไซต์เครื่องมือ SEO ออนไลน์ง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถใช้คำนวณค่า CPM การแสดงโฆษณา และต้นทุนแคมเปญได้

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณ CPM ได้ ค่า ไม่สามารถคำนวณค่า CPC แสดงสูตรการคำนวณ CPM แสดงโฆษณาที่รบกวนบนอินเทอร์เฟซ สามารถคำนวณค่าโฆษณาแคมเปญและจำนวนการแสดงผลได้

digitalbyserenity.com

digitalbyserenity.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี เว็บไซต์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยผู้ใช้คำนวณค่า CPC และ CPM แต่ยังช่วยคำนวณค่า CTR (อัตราการคลิกผ่าน) อีกด้วย นอกจากนี้ยังอธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ CPC และ CPM เช่น CPC คืออะไร, CPM, การแสดงผล เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคิดเลข CPC และ CPM ที่ใช้งานง่าย ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ digitalbyserenity:

เริ่มเว็บไซต์นี้และเข้าถึงส่วนเครื่องคำนวณ CPM ตอนนี้ เลือกเครื่องคำนวณ CPC หรือ CPM ถัดไป ป้อนค่าที่ต้องการ สุดท้าย ดูค่า CPC และ CPM ที่คำนวณได้

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยังได้รับเครื่องคำนวณออนไลน์เพิ่มเติม เช่น เครื่องคำนวณแคมเปญ เครื่องมือเสียงสำหรับไซต์ฟรี เครื่องมือตรวจสอบ SEO เจ็บ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นเครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาค่า CPC และ CPM ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณทั้ง CPC และ ค่า CPM แสดงสูตรการคำนวณ CPC และ CPM

thumbvista.com

thumbvista.com คือเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPM ออนไลน์ฟรีแห่งถัดไป เว็บไซต์นี้ใช้ต้นทุนแคมเปญเป็นดอลลาร์และจำนวนการแสดงโฆษณาเพื่อหาค่า CPM นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการคำนวณต้นทุนแคมเปญและการแสดงโฆษณาอีกด้วย แม้ว่าจะไม่มีเครื่องคำนวณ CPC นอกจากนี้ยังตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ CPM เช่น CPM คืออะไร CPM ในการโฆษณาหมายถึงอะไร ฯลฯ ตอนนี้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีการคำนวณ CPM ออนไลน์โดยใช้ thumbvista.com:

เปิดอินเทอร์เฟซของเว็บไซต์นี้และเข้าถึงเครื่องคำนวณ CPM หลังจากนั้น ให้ป้อนจำนวนการแสดงโฆษณาและค่าต้นทุนของแคมเปญ ตอนนี้ กดปุ่มคำนวณเพื่อดูค่า CPM

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

มีเครื่องมือเพิ่มเติมมากมาย เช่น โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณาวิดีโอแบบสตรีมมิ่ง โซลูชันคูปองบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ฯลฯ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นอีกประการหนึ่ง เว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPM ออนไลน์ที่เหมาะสมซึ่งไม่มีเครื่องคำนวณ CPC

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณค่า CPM ไม่สามารถคำนวณ CPC ได้

convoboss.com

convoboss.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ฟรี ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะได้รับทั้งเครื่องคำนวณ CPC และ CPM แต่อยู่ในสองหน้าที่แยกจากกัน คุณสมบัติเฉพาะของเว็บไซต์นี้คือความสามารถในการคำนวณในสกุลเงิน USD, GBP และ EUR นอกจากนี้ยังมีคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CPC และ CPM เช่น CPC และ CPM คืออะไร ราคามีผลกับ CPC อย่างไร และอื่นๆ ตอนนี้ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์โดยใช้ convoboss.com:

เริ่มเว็บไซต์นี้และเปิดหน้าเครื่องคำนวณ CPC หรือ CPM ทีละหน้า ตอนนี้ ระบุประเภทสกุลเงิน หลังจากนั้น ให้ป้อนค่าแคมเปญโฆษณาและจำนวนคลิกสำหรับการคำนวณ CPC ถัดไป ป้อนค่าแคมเปญโฆษณาและจำนวนการแสดงผลสำหรับการคำนวณ CPM สุดท้าย ดูค่า CPC และ CPM ที่คำนวณได้

คุณลักษณะเพิ่มเติม:

เว็บไซต์นี้ยังมีกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ โรงกลั่นไวน์ การตลาดของสำนักงานกฎหมาย ฯลฯ

ข้อคิดสุดท้าย:

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื่องคำนวณ CPC และ CPM ออนไลน์ที่มีความสามารถ ซึ่งสามารถคำนวณโดยใช้สกุลเงินต่างๆ ได้

ข้อดี ข้อเสีย สามารถคำนวณได้ทั้งค่า CPM และ CPC ประกอบด้วย CPC และ เครื่องคำนวณ CPM ในหน้าแยกต่างหาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

เขียนความคิดเห็น

By Henry Taylor

ฉันทำงานเป็นนักพัฒนาส่วนหลัง พวกคุณบางคนอาจเคยเห็นฉันที่การประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ทำงานในโครงการโอเพ่นซอร์ส